Archive for December, 2010

Liberated dogs!

Watch these Liberated Swedish dogs, filmed and guided by Shiva Rea this summer in Sweden. : )

I am the doggie in black and brown at the very end of the film.

Love you, Shiva! ♥ ♥

Avidya

I yogan definieras roten till det som hindrar oss från att vara i full acceptans, i själslig frihet och sinnesro med allt precis som det är just nu, som avidya.

Avidya grenar ut sig i olika aspekter av egot och illustrerar hur det tar sig uttryck i våra tankar, känslor och handlingar, dess olika sätt att försöka få oss att identifiera oss med det (egot) i stället för att fridfullt vila i det vi verkligen är – vår sanna, fria natur som aspekter av Varandet. Som de happy, joyous and free Beings som vi ÄR!

Det grundläggande syftet med all yoga practice, och att leva yoga, är att reducera avidya.

Det gör vi inte bara genom att böja oss som härliga kringlor i olika asanas på mattan några timmar i veckan. Det kräver också studier av yogans filosofi. Bra lärare. Meditation. Självstudier.

Att studera egot ger oss lite mer kontroll över det. Det är bra. Och skönt! Och yogan är mästerlig på att bena ut vad som är sant och falskt.

~

Avidya, roten till våra problem, delas in i fyra delar:

Asmita – vår identifikation med tillstånd, saker och händelser som inte är av permanent natur. Exempel: “Jag är yogalärare. Jag är ung. Jag bor i Bullerbyn. Jag vet att jag har rätt.”

Raga – wanting, desires. Begär efter mera. “Vill ha!” När vi vill ha någonting vi saknar, ha ännu mer av det vi redan har, eller vägrar släppa taget om någonting som livet ber oss lämna bakom oss.

Dvesa – rejections. När vi gör motstånd mot händelser i livet. Inte accepterar det som sker som är större än oss själva och som vi inte kan råda över. När vi inte vill, inte vågar. När vi känner oss “brända” eller bara rädda. Känslor av förbittring.

Abhinivesa – våra rädslor. Tvivel, oro, brist på tillit.

Alla dessa aspekter av avidya grumlar vår klarsyn på livet. När de är aktiva, känner vi oss missnöjda, rastlösa, oroliga. Att bli medveten om avidya är ett steg på vägen mot själslig frihet och sinnesro. Regelbunden meditation tar oss dit. Studier av sinnet. Och vår yoga practice lägger grunden, öppnar oss och gör oss mer stilla och mottagliga för meditiation.

Love yoga. Learn yoga. Live yoga.

It has it all. It brings freedom to Be!

Tack.

Project Air tackar oss (på facebook) för vårt bidrag! Underbart!

Merry Xmas, Africa.

Stockholm Prana Flow Yoga’s xmas contribution. : )

One

Our body is trillions of cells differentiated from a single cell, and the universe is billions of galaxies differentiated from a single source.

~ Deepak Chopra Dec 24th

For 2011:

2011 the year of Love


The Sun graced us with its presence on this the darkest day in 479 years, or so

-15 Celsius

Morning of full lunar eclipse and winter solstice

Dec 21: Winter solstice 2011

Winter Solstice tomorrow.

Full moon.

And, in Sweden, also a total lunar eclipse @8.40 am i Stockholm.

A profound portal for transformation.

Last time there was a full moon on the winter solstice, was my wedding day 1999. : ) Next time it will happen is 2094 (according to NASA)!

I am building an inner and outer altar preparing for meditation, prayer, worship, yoga, thanksgiving and affirmations.

“In the blackness you will find me.”


littlewing studios presenting

Here’s is how it turned out, my 6 page spread interview with photos of Shiva Rea for the Swedish yoga magazine Om Yoga Om.

So, all of you Swedes: hurry out and pick up a copy of the magazine to read the full article (and to support a great magazine)!

Decembermorgon i Visby

© photographer Mia Hasser Hozhona

Om Gurudev

Forever at your Lotus Feet, Master.
Saint of saints; living Buddha ~ ~ ~ Papaji.
Gurudev, eternally you bless my Heart of Hearts of Hearts.

Papaji – om Gurudev! (<– a beautiful tribute on youtube)

Lucknow, 1991


Intervju med Shiva Rea

Äntligen är tidningen ute!

Årets sista nummer av Om Yoga Om kom ut i butikerna idag. På sid 8-13 finns mina bilder och min intervju med Shiva Rea!

En tråkig parentes är att tidningen inte har redigerat in mitt korrektur av deras sättning, morr!! >:-/ Tyvärr inkluderar det inte bara språkliga brister som jag personligen inte skulle lämna ifrån mig för tryck, utan också ett sakfel från tidningen som är viktigt: Stycket om Krishnamacharyas lära handlar inte om karma, utan om krama, sankskrit för “utvecklingsnivåer” eller “process” – hur Krishnamacharya lärde ut många nivåer i varje asana och som vi guidar och betonar i Prana Flow, vilket bl. a. gör det lätt och möjligt för yogis på olika nivåer att dela practice.

Men bortsett från det (som säkert bara jag märker ändå)… : )  jag hoppas ni njuter sex sidor bilder och härlig intervju med min vackra yogalärare Shiva Rea!


Aid for Project Air

I invited my Sunday class students to a free donation class yesterday.

I was hoping to raise $100 to Project Air – an astonishing yoga for aid organization that I think the world of, and aim to learn a lot from in the future – and place Stockholm Prana Flow Group on their global map of contributors.

Only three yogis showed up on this busy Sunday, but guess what? Them and myself, plus an abscent student/friend/contributor, together raised $120! SO HAPPY! I have the best yogis in the world! : )

Littlewing Studios will wire the money over before the holidays.

With Metta!

J Ä R N

Förresten är jag inte novembertrött längre.
Och det beror inte på att det nu är december!
Det beror på att jag återgått till att äta ett dagligt tillskott av JÄRN.
Jag hade ett uppehåll i 3-4 veckor, och GISSA om det var det som sänkte orken.

Är du också vegetarian? En trött vegetarian?

Try iron.


Det mest värdefulla

Igår träffade jag på en vän, vi satte oss en stund och samtalade om livet.
I morse fick jag ett meddelande från samma vän, med bl a följande rader:

“Glad att jag fick träffa dig igår.
Fantastisk energiflöde, du fullkomligt strålar.

Du har hittat det mest värdefulla.
Det förtjänar du verkligen.”

Vackra liv genom många, många mödor och smärtor och till detta nu.
Så tacksam!
Prostrations, gratitude to That which fills me up with this light, love, and meaning of life.

Jai Shakti!
Jai Shiva!
Jai Ganesh for overcoming all obstacles to get me to this now.

Grace to the Sat Guru; the Divine.

What feeds you?

What gives you energy, flow, expansion, happiness, feelings of meaning and gratitude?

Choose what feeds you. Say not to what depletes you.

These are my 5 What Feeds Me today:

1. being together, connecting
2. sharing yoga
3. winter sleep
4. sunshine!
5. kissing