Yoga ~ Mia Hozona

The yoga I offer foremost is a path to experiencing rest into the Absolute which you already Are. This yoga will amplify your Heart Intelligence and introduce a balanced, super useful,  fun and explorative mind. 

Min yoga är en väg genom andning, närvaro, asana, vila, balans, glädje och stress release till förkroppsligande/realisation av det vi absolut och konstant redan Är.

Min yoga är en väg till högre förståelse av livets mångfacetterade skiftningar och ändlösa potential. Yoga bygger Heart Intelligence – hjärtats intelligens – och ett balanserat, intelligent sinne.

Embodiment Flow Yoga

Jag undervisar en flödande yoga som hämtar kraft från elementen Jord (grundning, rötter), Vatten (flexibilitet, känsla), Eld (integritet, fokus) och Luft (rymd, meditation). Med rötterna i djup yogafilosofi följer klassen en komposition av dynamisk musik, andning, paus, och asana (positioner) anpassade för alla nivåer.

Yin Yoga & Restorative Yoga

Yinyogan öppnar fascian, bindväven som håller sin famn kring meridianerna: källan till hälsa enligt kinesisk medicin. Vi mjukar upp nervbanor, muskler och blodkärl. Närvaromeditationen i yinyogan stillar sinnet.

Mia Hozona är jnana yogini sedan 1990, med fokus på conscious embodiment: att med närvaro slappna av in i själen, förenad med alla element och de fem kropparna [koshas] flesh, mind, feeling, soul, infinity. Att komma hem. Att komma till medvetande om Medvetandet – där all magi, synkronicitet och kreativitet finns, och där modet att flyga är större än rädslan för vindens kraft.

Mia är Sveriges första certifierade Prana Flow® yogalärare, utbildad av Shiva Rea i Los Angeles.

– – –

The yoga I offer foremost is a path to experiencing rest into the Absolute which we already Are. This yoga will amplify the heart’s intelligence and introduce a balanced, super useful, fun and explorative mind. 

Classes contain depth and dynamics in a sensory flow. Rooted in yogic cosmology, and to a carefully composed soundtrack of music that resonates with our innermost pulse, we discover what it’s like to live in prana-shakti: in flow, in connection, aware of consciousness. 

The Yin Yoga gently opens the fascia, the embrace of the meridians which are the source to all health, according to Chinese medicine. We soften our nervous systems, muscles, and blood stream. Guided meditations into present moment awareness, and awareness of Consciousness as our Self, stills the mind and allows for a conscious experience of the bodies melted into oneness. 

Mia Hozona is a jnana yogini since 1990. She focuses on the exquisite freedom of finding the state of yoga. Mia is Sweden’s first certified Prana Flow® yoga teacher, trained by Shiva Rea in Los Angeles.

Receive Updates

No spam, just love and life tools

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment