SOUL COACHING – EMBODIMENT & LISTENING

SOUL COACHING – EMBODIMENT & LISTENING

How do you feel when you address the most important questions in life? Try asking yourself the ones listed below, and notice what happens in your body. You don’t even need to try to reply, just stay with the questions for now.

  • Is your day to day life filled with things you love and feel passionate about?
  • How’s your body doing? How’s your soul doing, in your body?
  • How are your relationships doing?
  • How is your relationship with yourself, in all your other relationships?
  • Where in life are you? Do you have the support and the tools you need, to stay present, curious, and excited whether your tide is high or low?
  • Are you longing for deeper inner peace with yourself? With others? With life?
  • Are you longing for more authentic excitement about your life?
  • Do you believe in your dreams
  • Does it feel like you ought to connect deeper with, and listen to your body now, before it needs to scream out loud?

How would you like to feel authentically excited about these questions, and other big crossroad questions? What if even with the ones that might seem temporarily hard or strugglesome, you could feel a huge curiosity and in fact excitement to experience, process, and evolve through them with courage and intention!

If some of these questions evoques a longing, Soul Coaching could be a support for you. The tools I work with in Soul Coaching are: Zen Coaching, Voice Dialogue, Yoga Therapy, presence, NVC [Non Violent Communication], listening, breath, somatic mindfulness, pressure massage.

 

FAQ: What can a session look like?

We turn to the body’s intelligence for guidance to deeper listening into a both personal and cosmic understanding of ourselves.

I begin a session with giving you a guided yoga nidra – a deep, indidivual relaxation technique that anchors you in your body and present now. After that, with a cup of tea if you like, we begin our conversation.

You might want to start describing an area in your life, or your body, that you wish to work with; meet; resolve or understand more deeply. We then explore how that is reflected in your present moment, and thoughts, feelings, and physical sensations around it. As counsellor/coach I use questions, reflection, relaxation and empathic listening. I work very intuitively with what I see shows up for you. When your body gives us guidance, we respectfully investigate what it needs to relax into acceptance and healing. This can happen in silence, or through expression of voice or movement. Sometime I might suggest yoga postures [asana] to deepen the exploration, and breath to give it space. Often we listen to the voice of various ”sub-personalities” that shows up to be heard and seen.

A session normally ends with a summary, and sometimes with supported rest [savasana].

Jag ger mina sessioner i Yogamovements fina lokaler i Gamla Stan och på Skype. På svenska eller engelska.

 

SOUL COACHING – embodiment & listening

Vad händer i din kropp om du ställer dig frågorna nedan? Du behöver inte ens försöka besvara dem, bara ställ dig frågorna.

– Är din vardag fylld av det du älskar och brinner för?
– Hur mår kroppen? Hur mår själen i kroppen?
– Var i livet befinner du dig? Står du inför en livssituation som behöver support?
– Känns det som om du skulle behöva lyssna på kroppen, innan den behöver skrika?
– Hur fungerar dina relationer?
– Längtar du efter djupare inre frid med dig själv? Med andra?

Väcker det någon längtan inombords så kan Soul Coachign vara ett stöd för dig.

Verktygen jag arbetar med är: Zen Coaching, Voice Dialogue, yogaterapi, närvaro, NVC, lyssnande, andning, kroppsmedveten mindfulness, yoga, pressure massage

I coachingen jobbar vi med alignment med själen, låter kroppen berätta vad som står emellan vår direktkontakt, och låter det läka som behöver läka. Med tiden blir det tydligare och tydligare, vad som är din innersta och helt sanna röst.

Ju mer du hittar den, desto mer kan vi se hur du kan kalibrera om i dina dagliga beteenden, för att steg för steg gå i din rätta riktning. Den som ger dig maximal glädje och mening (men som du säkert har många “men inte kan jag” eller “om bara” eller “jag ska bara vara duktig först” eller “men vad ska X säga om jag” som står i vägen för. Dem omfamnar vi också men djupaste mening och läkning. Ett fredsarbete med din inre kritiker, när det behövs.

Det som också växer i Soul Coachingen, är din tillit till din själs röst. Här jobbar vi inte med tro! Här hittar vi visshet, steg för steg. Ingen som du själv kan veta, hur innerligt sant det känns i ben och märg, när det ÄR rätt.

soulcoaching.web

 

COACHINGPROGRAM: Premium Soul Coaching, Premium Conscious Coaching (exploring deeper into ascencion) eller Premium Manifestation Coaching (för dig som hittat din väg och vill manifestera den och de resurser du behöver).

 

FAQ: Hur kan en session se ut?

Vi vänder oss till kroppens intelligens för vägledning till ett djupare lyssnande.

Jag börjar med att ge dig en guidad djupavslappning. Därefter fortsätter vi över en kopp te med samtal där du kan sätta ord på ett område i ditt liv eller din kropp som du vill arbeta med; möta upp; förstå djupare. Vi utforskar sedan hur det avspeglar sig i ditt nuvarande ögonblick och tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Som counsellor/coach arbetar jag med frågor, spegling och empatiskt lyssnande. När kroppen ger oss vägledning undersöker vi respektfullt vad den behöver för att närma sig acceptans och läkning. Det kan ske i tystnad och genom uttryck av röst och rörelse. Ibland föreslår jag rörelser (asana) för att fördjupa utforskandet, samt andetag för att ge utrymme för upplevelsen. Ofta lyssnar vi till olika “inre delpersonligheter” som vill komma till tals och få känna sig sedda.

En session avslutas med en sammanfattning och ibland med supportad vila (savasana). Jag ger mina sessioner i Yogamovements fina lokaler i Gamla Stan, hemma hos klient, och på Skype. På svenska eller engelska.

Soul Coaching with Mia is a type of talking-listening support, that allows a person to share their thought, questions, and feelings in a confidential and dependable environment. Mia is trained to listen with empathy, and coach you into finding courage to curiously investigate and be open to your findings within yourself. Your body is a primary tool in the session. Please feel safe and welcome to deal with any thoughts and feelings you have.

 Maila mig för mer info, pris och tidsbokning.

littlewing07 light.s

Jag har mer än 25 års erfarenhet av individuell vägledning och kroppens intelligens. 1989-2003 gick jag ett flertal kurser och assisterade Bengt Stern på Mullingstorp i kroppskännedom och primal kroppspsykoterapi. Mina 30 månader i Indien i början av 90-talet ägnade jag åt att utforska self inquiry, advaita vedanta, hos Sri Sri HLW Poonja. Under 12 år därefter studerade jag tantra och kroppsmedveten meditation med min lärare och mentor Barry Long (Australien). De senaste tio åren med fokus på studier yoga med bland andra Shiva Rea (USA), Nixa de Bellis (USA), Yoga Movement into Stillness med Erich Schiffman (USA); Yoga for Trauma med Hala Khouri (USA), Stress Coaching med Lars-Eric Uneståhl, Zen Coaching med Kåre Landfald, Mindfulness genom Thich Nhat Hahn, Soul Motion med Vinn Arjuna Martí och Zuza Engler (USA).

Har du en längtan efter att ta nya, medvetna val på din livsväg? Söker du mod, tid och stöd för att identifiera och förverkliga dina djupaste drömmar? Maila mig mia @ littlewing.se för tidsbokning och frågor.

stephenschwartz

 

RÖSTER OM SOUL COACHING:

“Jag kom till Mia när jag stod inför några stora livsförändrande beslut som gjorde mig utmattad och orolig. Både min jobbsituation, boendesituation och familjesituation var i förändring. Efter Soul Counselling med Mia kände jag en starkare tillit till min inre vilja, som guidade mig själv till att ta de beslut jag behövde.
Coachning med Mia var full närvaro inåt för mig. Jag har sällan försvunnit från den verkliga världen, blundat och gått så djupt in i mig själv, som jag gjorde under guidning av Mia.”

– Pernilla, egenföretagare

 

“Det är ovant för mig att släppa kontroll och prestation och att be om hjälp. Men jag kände mig trygg från början när Mia mötte mig med lugn, engagemang och genuin omtanke precis där jag var: mitt i min känslomässiga röra. Jag kunde släppa taget och bara vara.
Mia har tagit emot och speglat skratt och gråt och allt däremellan. Hon har uppmärksammat mig på mina känslor och även gett mig verktyg att fortsätta på egen hand. Uppskattar också mycket att Mia har anpassat coachingen efter både min sinnesstämning och mina önskemål och behov, som hon ofta kunnat se tydligare än jag själv.
Jag har insett, och fått känna på riktigt, att det finns en röst inuti mig som, om jag lär mig lyssna, kan vägleda mig i bra riktning på min väg genom livet.”

–  Christina, jurist

 

“Det var verkligen en längtan efter att komma närmare mig själv som ledde mig fram till dig och din Soul Coaching. Att förstå mig själv bättre och tydligare veta vad jag vill, bara för mig själv. Förstå mina känslor bättre.

Jag visste inte alls att det var min intuition, mitt inre som ville göra sig hörd innan coachingen. Det tog inte många minuter innan jag kände mitt första “WOW det är precis det här jag har längtat efter”. Soul Coachingen har gett mig inte bara mer insikter om mig själv utan en så mycket djupare och starkare connection med mig själv. Det har verkligen stärkt mig som person, stärkt min självkänsla och självkännedom.

Upplevelserna har varit väldigt starka och det har öppnat upp för så mycket nya sensationer i min vardag. Är faktiskt rätt förbluffad över hur mycket som har kunnat hända på så kort tid och är otroligt tacksam för allt jag fått med mig hittills. Jag både förstår mig själv mycket bättre, och känner mig mycket tryggare med mig själv.

Det finns nog faktiskt ingenting som jag kan se som viktigare än ens relation till sig själv och Soul Coachingen är ett fantastiskt sätt att jobba på ett väldigt tryggt och personligt sätt. För mig är det här bara början på min inre resa, men helt enkelt en fantastiskt fin början.”

–  Jasmine, mäklare, yogini

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.