Posts Tagged ‘stockholm’

STAN

Älskar STAN.
Lycklig i STAN.
Hemma i STAN.
Uppvuxen här.
Hemma här.

Älskar HEMMA!

20110330-144645.jpg

20110330-144729.jpg

20110330-144930.jpg

Liberated dogs!

Watch these Liberated Swedish dogs, filmed and guided by Shiva Rea this summer in Sweden. : )

I am the doggie in black and brown at the very end of the film.

Love you, Shiva! ♥ ♥

Avidya

I yogan definieras roten till det som hindrar oss från att vara i full acceptans, i själslig frihet och sinnesro med allt precis som det är just nu, som avidya.

Avidya grenar ut sig i olika aspekter av egot och illustrerar hur det tar sig uttryck i våra tankar, känslor och handlingar, dess olika sätt att försöka få oss att identifiera oss med det (egot) i stället för att fridfullt vila i det vi verkligen är – vår sanna, fria natur som aspekter av Varandet. Som de happy, joyous and free Beings som vi ÄR!

Det grundläggande syftet med all yoga practice, och att leva yoga, är att reducera avidya.

Det gör vi inte bara genom att böja oss som härliga kringlor i olika asanas på mattan några timmar i veckan. Det kräver också studier av yogans filosofi. Bra lärare. Meditation. Självstudier.

Att studera egot ger oss lite mer kontroll över det. Det är bra. Och skönt! Och yogan är mästerlig på att bena ut vad som är sant och falskt.

~

Avidya, roten till våra problem, delas in i fyra delar:

Asmita – vår identifikation med tillstånd, saker och händelser som inte är av permanent natur. Exempel: “Jag är yogalärare. Jag är ung. Jag bor i Bullerbyn. Jag vet att jag har rätt.”

Raga – wanting, desires. Begär efter mera. “Vill ha!” När vi vill ha någonting vi saknar, ha ännu mer av det vi redan har, eller vägrar släppa taget om någonting som livet ber oss lämna bakom oss.

Dvesa – rejections. När vi gör motstånd mot händelser i livet. Inte accepterar det som sker som är större än oss själva och som vi inte kan råda över. När vi inte vill, inte vågar. När vi känner oss “brända” eller bara rädda. Känslor av förbittring.

Abhinivesa – våra rädslor. Tvivel, oro, brist på tillit.

Alla dessa aspekter av avidya grumlar vår klarsyn på livet. När de är aktiva, känner vi oss missnöjda, rastlösa, oroliga. Att bli medveten om avidya är ett steg på vägen mot själslig frihet och sinnesro. Regelbunden meditation tar oss dit. Studier av sinnet. Och vår yoga practice lägger grunden, öppnar oss och gör oss mer stilla och mottagliga för meditiation.

Love yoga. Learn yoga. Live yoga.

It has it all. It brings freedom to Be!