Posts Tagged ‘raven’

Raven: From darkness to light

Mörkerspårning. Shadow side. Möter just nu nya rum av min skuggsida. It’s all good. Varje shaman vet, att människan inte är hel utan kännedom om sin skuggsida. Men det kräver mognad, många liv och mycket mod innan vi är redo att möta den.

Totem: Korpen. Raven. 

Ett totemdjur med hög intelligens och bästa förmåga att anpassa sig till nya situationer. Indianerna anser att den kommer med ljus från det allra svartaste i kosmos. Därför är den kopplad till skapande, kreation, visdom.

“Even today Native Americans say they are good signs and counter the effects of bad spirits. They are a sign that danger has passed and will bring good luck. Because they fly high toward the heavens, they can take prayers from the people to the heavens and, in turn, bring back messages from the spiritual realm.”

För ett par dagar sen satt jag på en brygga med en fantastisk indianvän. Solen sken. Vi hade tid, vi hade samtal. Vi möttes för att skapa helt nya konstellationer för ett arbete och sam-arbete som jag innerligt har längtat efter, välkomnat.

Då kom korpen.

Från andra sidan stranden kraaoow-ade den till oss med sin närvaro.

Över helgen har jag fortsatt möta en del av honom inom mig själv. Mörkerspårning. Shadowside. It’s all good.